Zapytanie ofertowe - D.271.PBW.OK.2017.SC.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego "Przebudowy ciągu dróg gminnych Nr 105342L i Nr 105344L w msc. Ostrówek-Kolonia gm. Milejów".

Materiały do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wykaz osób

4. Wykaz wykonanych usług

5. Projekt umowy

6. Opis istotnych warunków zamówienia

7. Mapa zasadnicza - 1

8. Mapa zasadnicza - 2

9. Mapa orientacyjna

10. Wypis i wyrys z planu miejscowego