Zapytanie ofertowe - D.271.ZOII-PBW.dr.G105335L.K105337L.2017.S.C.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego Przebudowy ciągu dróg gminnych nr 105335L Górne i nr 105337L Kajetanówka gm. Milejów.

Materiały do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Projekt umowy

4. Wykaz osób

5. Wykaz wykonanych usług

6. Opis Istotnych Warunków Zamówienia

7. Mapa zasadnicza - Górne

8. Mapa zasadnicza - Kajetanówka

9. Mapa orientacyjna

10. Wypis z planu miejscowego cz. 1, cz. 2

11. ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO (AKTUALIZACJA - 03.08.2017 R.)