Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - D.271.NI. RPLU.04.01.00-06-0287/16-00

W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia usługi nadzoru inwestorskiego dla Projektu "Instalacja zestawów solarnych na prywatnych domach mieszkalnych w Gminie Milejów" wyłoniono wykonawcę.

Do pobrania treść zawiadomienia.