Zapytanie ofertowe - D.271.ZOIII-PBW.dr.G105335L.K105337L.2017.S.C.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego Przebudowy ciągu dróg gminnych nr 105335L Górne i nr 105337L Kajetanówka gm. Milejów.

Materiały do pobrania:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz oferty

- Projekt umowy

- Wykaz osób

- Wykaz wykonanych usług

- Opis Istotnych Warunków Zamówienia

- Mapa zasadnicza - Górne

- Wypis z planu miejscowego cz. 1, cz. 2