Zawiadomienia o wyborze oferty - SBOSP.3410.2.2017

Zawiadomienie o wyobrze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Dożywianie dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie w zakresie zadań własnych gminy".

Do pobrania treść zawiadomienia.