1. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 r. Pełna treść ustawy zobacz tutaj.

 

2. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Obowiązuje od 1 lipca 2019 r.).  Pełna treść ustawy zobacz tutaj.

 

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Pełna treść rozporządzenia zobacz tutaj.