Platforma eZamawiający

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://milejow.ezamawiajacy.pl/

Zakup i dostawa autobusu minimum siedemnastoosobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu minimum jednej osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie oraz Filii ŚDS

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie zaprasza do składania ofert do przetargu na: Zakup i dostawę autobusu minimum siedemnastoosobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu minimum jednej osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie oraz Filii ŚDS.

Do pobrania materiały do przetargu.

Rozeznanie rynku - "Wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2020 badań kontrolnych wody do spożycia (...)"

Gmina Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę: "Wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2020 badań kontrolnych wody do spożycia. Kontrola wewnętrzna oraz pozostałych parametrów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11 dalej RMZ)".

Do pobrania:

1. Rozeznanie rynku

2. Formularz ofertowy

3. Opis zamówienia

4. Projekt umowy

5. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie cenowe IPR.ZC.271.36.2019

Gmina Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługi:

1. Wypompowanie, wywóz wozem/pojazdem asenizacyjnym ścieków komunalnych lub przemysłowych (...)

2. Udrażnianie pompowni lub sieci kanalizacyjnej (...)

Do pobrania materiały dotyczące postępowania.