Nabór uzupełniający dotyczący dostawy i montażu kotłów na pellet

Gmina Milejów ogłasza dodatkowy nabór wniosków na montaż kotłów na pellet w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie Gminy Milejów” współfinansowanego z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca aplikowania o dofinansowanie do instalacji oze

Szanowni Mieszkańcy

Niniejszym pragniemy poinformować, iż w dniu 13 maja br. o godz. 15.oo upływa termin zawarcia umowy użyczenia  części nieruchomości, w celu montażu instalacji solarnych i kotłów na biomasę, na czas realizacji oraz okres trwałości Projektu „Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Projekt umowy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 (UWAGA: Umowa niniejsza stosownie do wytycznych IZ RPO WL 2014-2020 i warunków konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 zostanie zawarta w terminie umożliwiającym złożenie przez Biorącego w używanie wniosku o dofinansowanie) 

 

UMOWA UŻYCZENIA

Czytaj więcej...

REGULAMIN Naboru Uczestników Projektu ?Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii?

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Mając na względzie wymagania Instytucji Zarządzającej RPO WL na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.1 określone w warunkach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 oraz stanowisko IZ  z dnia 15.03.2016 Gmina Milejów podejmuje działania w celu  przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie Projektu „Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii”.

2. Nabór uczestników prowadzony jest przez Gminę Milejów w celu przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy

Gmina Milejów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...