Informacja o terminie konsultacji

W związku z ogłoszeniem konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. "Zielone Zagłębie ..." informujemy, że odbędą się one w Urzędzie Gminy Milejów w dniu 15 listopada 2021 r. od godziny 10.00 z udziałem Konsultanta.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. "Zielone Zagłębie ..."

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. "Zielone Zagłębie - Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rozwoju Gminy Milejów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku"

Do pobrania:

- Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

- Zarządzenie Wójta Gminy Milejów Nr 131 z dnia 22.10.2021 r.

- Diagnoza stanu wyjściowego obszaru współpracy ponadlokalnej: Zielone Zagłębie

Ankieta na potrzeby opracowania "Ponadlokalnej Strategii Rozwoju ..."

Szanowni Państwo
Przedstawiamy Pani/Panu ankietę, której wyniki zostaną wykorzystane w procesie tworzenia Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku.

Czytaj więcej...