Montaż zestawów solarnych

solary logo 3

 

Nawiązując do spotkania z dnia 2 marca 2018 r. Wójt Gminy Milejów informuje, że firma ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Poselskiej 30 w Częstochowie rozpoczęła montaż instalacji w ramach projektu Gminy Milejów pt.: Instalacja zestawów solarnych na prywatnych domach mieszkalnych w Gminie Milejów.

Koordynatorem z ramienia wykonawcy jest Pan Bartosz Wawrzyniak osiągalny pod numerem telefonu 883-222-738 i adresem mailowym b.wawrzak@eco-team.net natomiast biuro budowy znajduje się przy ul. Partyzanckiej 19 (dawny plac GS SCh). Niezbędne informacje można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Milejów, pokój nr 12C oraz pod numerem tel. 81 7572026 w. 47.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż udział użytkownika instalacji w kosztach naszej inwestycji w zależności od zestawu wynosi:

lp

Ważne ! ! !

Mając powyższe na uwadze, stosownie do § 5 zawartej przez Strony umowy, prosimy osoby zainteresowane montażem o wpłatę drugiej raty (pomniejszonej o zaliczkę) na konto bankowe Gminy Milejów w SB Piaski o/Milejów nr 44 8689 0007 4000 0095 2000 0020nie później niż do dnia montażu !!!

Informacja z prezentacji dla przyszłych użytkowników zestawów solarnych

solary logo 3

 

W dniu 02 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, odbyła się prezentacja dla przyszłych użytkowników instalacji solarnych.
Podczas pokazu mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z zasadami działania instalacji, a także uzyskali informacje dotyczące samego montażu oraz przygotowania pomieszczeń niezbędnych do właściwej realizacji zadania.
W czasie spotkania Wójt Gminy Milejów Pan Tomasz Suryś, przedstawił użytkownikom wyliczenia finansowe, przypadające na poszczególne typy instalacji.

IMAG0391 090117pozb 800Q100

IMAG0397 090117pozb 800Q100