Nowa przestrzeń wyrazu dla kultury - rozbudowa budynku GOK wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie

logo do 3d

 

Szanowni Mieszkańcy!

Projekt o numerze RPLU.13.04.00-06-0068/17 realizowany jest w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Przewidywany termin zakończenia projektu przypada na dzień 28.01.2022 roku.

W ramach działań promujących realizację projektu zlecono wykonanie skaningu, stworzenia modelu 3D terenu i obiektów położonych na terenie gminy Milejów. Zakres opracowania dotyczy działań rewitalizacyjnych w granicach ulic Chmielna – Klarowska – Kasztanowa – granica GOK.

Wizualizacja 3D – GOK i tereny przyległe

Poprawa efektywności energetycznej termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - budynek Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie

logo do 3d

 

Szanowni Mieszkańcy!

Projekt o numerze RPLU.05.02.00-06-0093/16 realizowany jest w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przewidywany termin zakończenia projektu przypada na dzień 15.09.2020 roku.

W ramach działań promujących realizację projektu zlecono wykonanie skaningu, stworzenia modelu 3D terenu i obiektów położonych na terenie gminy Milejów. Zakres opracowania dotyczy działań związanych z poprawą efektywności energetycznej termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie.

Wizualizacja 3D – Zespół Szkół nr 1 w Milejowie