Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego.

0a8694ef8ff09bfec5913c079db9a3d4

Przez poniższy formularz dokonasz zgłoszenia inicjatywy i propozycji rozwiązań planistycznych dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów, na podstawie uchwały Rady Gminy Milejów nr XXXVII/223/18 z dnia 11 maja 2018 r. oraz uchwały Rady Gminy Milejów nr XXXIX/233/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Korzystając z poniższego formularza kontaktowego wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych w związku z przesłaniem formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów.

Spotkania konsultacyjne

0a8694ef8ff09bfec5913c079db9a3d4

Zapraszam w dniach od 05.10.2020 r. do 16.10.2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Milejów na indywidualne spotkania konsultacyjne w ramach projektu ,,Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.
Celem spotkań będzie zasięgnięcie opinii i sugestii mieszkańców, przedsiębiorców oraz właścicieli terenów objętych opracowaniem MPZP w rozpoczętym procesie planistycznym mającym na celu wypracowanie koniecznych zmian i aktualizacji w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Milejów.
W związku z oznaczeniem powiatu łęczyńskiego czerwoną strefą przez Ministra Zdrowia, a także z uwagi na rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz innych chorób zakaźnych informuję, że na spotkanie należy zgłosić się w terminie wcześniej ustalonym telefonicznie z pracownikiem Urzędu Gminy Milejów (tel. 817572005, 817572026).
Zaproszenie skierowane jest do osób objętych procedurą zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów, na podstawie uchwał Rady Gminy Milejów: nr XXXVII/223/18 z dnia 11 maja 2018 r., oraz uchwały nr XXXIX/233/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Milejów
/-/ Tomasz Suryś

 

pppdl

Spotkania konsultacyjne

0a8694ef8ff09bfec5913c079db9a3d4

Informuję, że w dniach od 25.05.2020 r., do 29.05.2020 r., w godzinach od 9.00 – 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Milejów (sala konferencyjna), odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu ,,Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

Z uwagi na rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, oraz innych chorób zakaźnych informuję, że spotkania z ankieterami zostały zorganizowane na okres 5 dni roboczych w celu odbycia spotkań z jak najmniejszą liczbą osób.

Zaproszenie skierowane jest do osób objętych procedurą zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów, na podstawie uchwał Rady Gminy Milejów: nr XXXVII/223/18 z dnia 11 maja 2018 r., oraz uchwały nr XXXIX/233/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Milejów
/-/ Tomasz Suryś