Szczegółowe informacje na temat nowego świadczenia można uzyskać:

- pod adresem: www.milejow.pl

- pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46.

 

Ponadto informujemy, iż w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można kontaktować się z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

- obsługa osobista interesantów realizowana jest w poniedziałki oraz wtorki w godz. od 11.30 do 15.00 w pok. 023;

- obsługa telefoniczna interesantów odbywa się w poniedziałki oraz wtorki w godz. od 8.00 do 11.30 pod następującymi numerami: 81 742 45 83 oraz 81 742 45 84;

- ogólnoinformacyjna linia telefoniczna od środy do piątku w godz. od 8.00 do 9.00 pod numerem 81 742 41 28