Zapytanie cenowe - Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie

Zapytanie cenowe - Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie na wykonywanie badań laboratoryjnych: ścieku surowego, ścieku oczyszczonego, wód opadowych, osadów ściekowych po prasie Bellmer oraz gleby na której wykorzystane zostaną osady w roku 2019.

Do pobrania:
- Zapytanie cenowe
- Formularz ofertowy

Aktualizacja - Protokół z otwarcia ofert w dniu 15.01.2019 r.