Rozeznanie rynku - wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2019 badań kontrolnych wody do spożycia

Gmina Milejów zaprasza do składania ofert na usługę: Wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2019 badań kontrolnych wody do spożycia. Kontrola wewnętrzna oraz pozostałych parametrów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11).

Do pobrania:
1. Rozeznanie rynku
2. Opis zamówienia
3. Formularz ofertowy
4. Projekt umowy