Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Milejów z dnia 25 stycznia 2019 r.

Do pobrania Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Milejów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2019 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.