Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci ś.p. Jana Buby, człowieka którego niemal całe życie związane było z Gminą Milejów. Nieoczekiwanie, w jednej chwili odszedł samorządowiec, zaangażowany społecznik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Milejów obecnej kadencji, radny poprzednich kadencji, wieloletni sołtys wsi Maryniów, niestrudzony działacz, przyjaciel.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia oraz szczerego żalu.

Cześć Jego pamięci !

Wójt Gminy Milejów
Przewodniczący Rady Gminy Milejów
radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Milejów