Informacja o terminie realizacji projektu

Urząd Marszałkowski poinformował, że termin rozpoczęcia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, planowany jest po 17 września 2018 r. Przedłużający się termin rozpoczęcia realizacji związany jest z oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2018.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpi niezwłoczne podpisanie umów z wykonawcami zajmującymi się usuwaniem wyrobów azbestowych, którzy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do ww. projektu w celu ustalenia dogodnego terminu usunięcia odpadów azbestowych z posesji.

W momencie zawarcia umów z Wykonawcami, stosowna informacja będzie zawarta na stronie www.azbest.lubelskie.pl.