Usuwanie azbestu - nowy nabór wniosków

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru "Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych" w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego".

Nabór "Zgłoszeń lokalizacji" będzie trwał od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 3 lipca 2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl, oraz na facebooku https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Milejów oraz TUTAJ.