Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023

ln

Zapraszamy do zapoznania się z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023”.
Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 14 czerwca 2017 r. Uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Milejów, wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”, lub wysłać e-mailem na adres: rewitalizacja@milejow.pl - w tytule e-maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR.”

Załączniki:
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023
Formularz uwag