Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejów przyjęty

ln

Dnia 23 czerwca 2017 roku Uchwałą nr XXIX/168/17 Rada Gminy Milejów przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023.

Do pobrania treść LPR Gminy Milejów.