Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy

Gmina Milejów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Przeprowadzony nabór ankiet potwierdził bardzo duże zainteresowanie mieszkańców tematyką odnawialnych źródeł energii, co przy jednoczesnym ograniczeniu łącznej mocy zainstalowanych urządzeń nieprzekraczającej 2MW w ramach projektu, wynikającym z wytycznych RPO WL 2014-2020, wymaga od wszystkich stron zaangażowanych w działania na rzecz realizacji w/w instalacji rzetelnego i odpowiedzialnego podejścia.

Mając powyższe na względzie zaplanowano następujące terminy spotkań informacyjnych z udziałem specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii:

- 4 maja 2016r. godz. 16.oo – Szkoła Podstawowa w Białce – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Białka, Białka Kolonia, Dąbrowa, Maryniów, Ostrówek Kolonia, Wólka Bielecka i Zgniła Struga.

- 4 maja 2016r. godz. 18.oo – Szkoła Podstawowa w Łysołajach – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Cyganka, Łysołaje, Łysołaje Kolonia, Popławy.

- 5 maja 2016r. godz. 16.oo – Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Górne, Kajetanówka, Łańcuchów, Wólka Łańcuchowska, Zalesie.

5 maja 2016r. godz. 18.oo – Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Antoniów, Antoniów Kolonia, Jaszczów, Jaszczów Kolonia, Klarów, Milejów Osada, Milejów Wieś, Starościce.

 

Na spotkaniach zostaną omówione warunki uczestnictwa w projekcie, przewidywane koszty, aspekty techniczne dotyczące możliwości i wymagań dla montażu instalacji oze w gospodarstwach domowych.

 

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach.

Dodatkowe informacje w tym zakresie na stronie internetowej Gminy Milejów.

        

Wójt

/-/ Tomasz Suryś