Informacja dotycząca aplikowania o dofinansowanie do instalacji oze

Szanowni Mieszkańcy

Niniejszym pragniemy poinformować, iż w dniu 13 maja br. o godz. 15.oo upływa termin zawarcia umowy użyczenia  części nieruchomości, w celu montażu instalacji solarnych i kotłów na biomasę, na czas realizacji oraz okres trwałości Projektu „Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Mieszkańcy Gminy mogą jednocześnie aplikować o dwa rodzaje instalacji tj. Kotły na biomasę i Kolektory słoneczne.

Właściciele/współwłaściciele nieruchomości, którzy nie podpiszą przedmiotowej umowy w wyznaczonym terminie zostaną wykluczeni z udziału w Projekcie.

Dodatkowe informacje w tym zakresie na stronie internetowej Gminy Milejów.

 

Wójt

/-/ Tomasz Suryś