Zarządzenie Nr 58 /2016 Wójta Gminy Milejów z dnia 08 lipca 2016r.

Zarządzenie  Nr 58 /2016

Wójta Gminy Milejów

z dnia 08 lipca  2016r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów

_____________________________________________________

          Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz .U .z 2016 roku, poz. 446) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz .U. z 2015 roku, poz.1774  z  późn. zmianami)

Czytaj więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32 Wójta Gminy Milejów z dnia 06-05-2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących zasób gminy i ogłoszenia wykazu

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 32

Wójta Gminy Milejów

z dnia 06-05-2016 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie  oddania  w dzierżawę w trybie  bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących zasób gminy i ogłoszenia wykazu.

Czytaj więcej...