Spotkania konsultacyjne

0a8694ef8ff09bfec5913c079db9a3d4

Informuję, że w dniach od 25.05.2020 r., do 29.05.2020 r., w godzinach od 9.00 – 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Milejów (sala konferencyjna), odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu ,,Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

Z uwagi na rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, oraz innych chorób zakaźnych informuję, że spotkania z ankieterami zostały zorganizowane na okres 5 dni roboczych w celu odbycia spotkań z jak najmniejszą liczbą osób.

Zaproszenie skierowane jest do osób objętych procedurą zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów, na podstawie uchwał Rady Gminy Milejów: nr XXXVII/223/18 z dnia 11 maja 2018 r., oraz uchwały nr XXXIX/233/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Milejów
/-/ Tomasz Suryś