Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. "Zielone Zagłębie ..."

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. "Zielone Zagłębie - Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rozwoju Gminy Milejów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku"

Do pobrania:

- Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

- Zarządzenie Wójta Gminy Milejów Nr 131 z dnia 22.10.2021 r.

- Diagnoza stanu wyjściowego obszaru współpracy ponadlokalnej: Zielone Zagłębie