Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Do pobrania:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Formularz opinii

- Projekt programu