Sprzedaż nieruchomości dotychczasowym użytkownikom wieczystym w trybie bezprzetargowym

 

1. Podstawa prawna
- Art. 32 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Małgorzata Konowałek pok. 19,
tel. 81 4787636,
email: m.konowalek@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia dokumentów

4. Opłaty
Nie pobiera się

5. Niezbędne formularze
- formularz wniosku o sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym

6. Dodatkowe informacje
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Milejów.
Załączniki do wniosku:
- odpis księgi wieczystej stwierdzający aktualny stan faktyczny;
- kserokopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste.