Kierownictwo Urzędu Gminy Milejów

Wójt - Tomasz Andrzej Suryś
telefon: 814787610
email: wojt@milejow.pl

Zastępca Wójta - Grzegorz Tkaczuk
telefon: 814787610
email: g.tkaczuk@milejow.pl

Sekretarz - Zofia Tchurzewska
telefon: 814787621
email: z.tchurzewska@milejow.pl

Skarbnik - Jolanta Matejanka
telefon: 814787623
email: skarbnik@milejow.pl