Referat Finansowo - Podatkowy

Marzena Tracichleb - Kierownik referatu finansowo-podatkowego
telefon: 814787627
email: m.tracichleb@milejow.pl

Patrycja Molenda - Inspektor ds. księgowości budżetowej
telefon: 814787626
email: p.molenda@milejow.pl

Marta Jóźwiak - Inspektor ds. księgowości budżetowej
telefon: 814787624
email: m.jozwiak@milejow.pl

Urszula Borowiec-Niedziela - Inspektor ds. księgowości
telefon: 814787625
email: u.borowiec-niedziela@milejow.pl

Dominika Struzik - Specjalista ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
telefon: 814787620
email: dominika.dlugaszek@milejow.pl

Eliza Molenda-Kopeć - Inspektor ds. finansowo-księgowych
telefon: 814787618
email: e.kopec@milejow.pl

Kamila Zielińska - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
telefon: 814787619
email: k.zielińska@milejow.pl

Mirosława Pawlak - Specjalista ds. księgowości budżetowej
telefon: 814787634
email: m.pawlak@milejow.pl

Anna Sych - Referent ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
telefon: 814787641
email: a.sych@milejow.pl

Agnieszka Olejnik - Inspektor ds. administracyjnych
telefon: 814787641
email: a.olejnik@milejow.pl

Wioleta Iwaniak - Specjalista ds. finansowo-księgowych
telefon: 814787617
email: w.iwaniak@milejow.pl

Ewa Woś - Referent ds. księgowości budżetowej
telefon: 814787633
email: e.wos@milejow.pl

Elżbieta Miszczuk - Specjalista ds. księgowości
telefon: 814787644
email: e.miszczuk@milejow.pl

Liudmyla Kohut - Pomoc administracyjna
telefon: 814787641
email: l.kohut@milejow.pl

Aleksandra Wołek - Referent ds. administracyjnych
telefon: 814787640
email: a.wolek@milejow.pl

Agnieszka Jóźwiak - Inspektor księgowości budżetowej
telefon: 814787646
email: a.jozwiak@milejow.pl

Róża Kłębokowska - Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych
telefon: 814787634
email: brak