Referat Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych, Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum Zakładowego

Jerzy Kędrak - Inspektor ds. osobowych i obrony cywilnej
telefon: 814787630
email: obronacywilna@milejow.pl

Diana Wawszczak - Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych
telefon: 814787631
email: d.wawszczak@milejow.pl

Sylwia Jaworska - Specjalista ds. administracyjnych
telefon: 814787628
email: a.jaworska@milejow.pl

Agnieszka Jakubowska - Inspektor ds. działalności gospodarczych i dodatków mieszkaniowych
telefon: 814787629
email: a.jakubowska@milejow.pl