Referat Organizacyjno - Administracyjny

Mariola Dziurka - Specjalista ds. kancelaryjnych
telefon: 814787610
email: sekretariat@milejow.pl

Karolina Smalec - Inspektor ds. obsługi rady gminy
telefon: 814787614
email: k.smalec@milejow.pl

Paulina Skórska - Specjalista administracyjny
telefon: 814787646
email: p.winiarczyk@milejow.pl

Dominika Dudek - Specjalista ds. dowodów osobistych
telefon: 814787632
email: d.dudek@milejow.pl

Patrycja Kołodziej - Pomoc administracyjna
telefon: 814787616
email: p.kolodziej@milejow.pl

Agnieszka Panas - Pomoc administracyjna
telefon: 814787647
email: a.panas@milejow.pl

Katarzyna Bzoma - Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
telefon: brak
email: brak

Tomasz Filipek - Inspektor ds. ochrony środowiska i informatyki
telefon: 814787649
email: info@milejow.pl

Marek Michalak vel Michalewski - Kierowca samochodu osobowego
telefon: brak
email: brak

Mariusz Krasowski - Goniec
telefon: brak
email: brak

Maria Mazurek - Woźna
telefon: brak
email: brak

Monika Walachniewicz - Woźna
telefon: brak
email: brak

Iwona Wołyniec - Pomoc administracyjna ds. świetlic
telefon: brak
email: brak