Zamiana nieruchomości gruntowych

 

1. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
- Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Milejów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Małgorzata Konowałek pok. 19,
tel. 81 7572005 w. 26 lub 81 5358935,
email: m.konowalek@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy
Do 60 dni od dnia złożenia dokumentów

4. Opłaty
Nie pobiera się

5. Niezbędne formularze
- formularz wniosku o zamianę nieruchomości gruntowej
Do wniosku należy dołączyć mapę z naniesioną lokalizacją gruntu, o zamianę którego ubiega się wnioskodawca.

6. Dodatkowe informacje
W przypadku nierównej wartości zmienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Wartość nieruchomości ustala rzeczoznawca majątkowy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Milejów.