Zawiadomienie o wyniku postępowania - D.271.PZC-PM.2017.S.C.2

Przedmiot zamówienia: Budowa mostu na rzece Wieprz – etap wykonanie stożków przyczółków mostu MS-54 - treść zawiadomienia.