Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Milejów, dnia 11.12.2017r.

OGŁOSZENIE
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art.7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Nr 5, poz. 13 z późn. zmian.) w powiązaniu z art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 t. j..) Gmina Milejów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie gminy Milejów w okresie szkolnym zgodnie z poniższym opisem.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13A, 12-020 Milejów

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 t. j.) . Organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Określenie rodzaju transportu:
Gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym obejmujące obsługę linii komunikacyjnych w ramach sieci komunikacyjnej na terenie Gminy Milejów- kursy w okresie szkolnym.
Sieć komunikacyjna: linie użyteczności publicznej – kursy w okresie szkolnym
1) Antoniów-Kolonia, Antoniów, Zalesie, Łańcuchów, Wólka Łańcuchowska, Górne, Kajetanówka, Milejów;
2) Starościce, Popławy, Łysołaje Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Milejów;
3) Zgniła Struga, Dąbrowa, Wólka Bielecka, Białka, Białka-Kolonia, Maryniów.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: Grudzień 2018r.

5. Zmiana Informacji:
Na podstawie art.23 ust. 5 i 6 w/w ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji

6. Miejsce zamieszenia niniejszego ogłoszenia:
– Biuletyn Informacji Publicznej
– Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Milejów
– Strona internetowa: www.milejow.pl

/-/ Tomasz Suryś
Wójt Gminy Milejów