Zapytanie cenowe - Zn.SWŚ/228/2017

Zapytanie cenowe na wykonywanie badań laboratoryjnych: ścieku surowego, ścieku oczyszczonego, wód opadowych, osadów ściekowych po prasie Bellmer oraz gleby, na której wykorzystane zostaną osady w roku 2018.

Do pobrania:

- Zapytanie cenowe

- Projekt umowy

- Harmonogram poboru próbek