Zawiadomienie - Zn.SWŚ/228/2017

Do pobrania treść zawiadomienia z przebiegu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na wykonanie badań laboratoryjnych ścieku surowego, ścieku oczyszczonego, wód opadowych, osadów ściekowych po prasie Bellmer oraz gleby, na której wykorzystane zostaną osady w roku 2018..