Zapytanie cenowe IPR.ZC.271.36.2019

Gmina Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługi:

1. Wypompowanie, wywóz wozem/pojazdem asenizacyjnym ścieków komunalnych lub przemysłowych (...)

2. Udrażnianie pompowni lub sieci kanalizacyjnej (...)

Do pobrania materiały dotyczące postępowania.