Rozeznanie rynku - badania kontrolne wody do spożycia

Do pobrania materiały rozeznania rynku na wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2021 badań kontrolnych wody do spożycia:

- Rozeznanie rynku

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy