Rozeznanie rynku - "Wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2020 badań kontrolnych wody do spożycia (...)"

Gmina Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę: "Wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2020 badań kontrolnych wody do spożycia. Kontrola wewnętrzna oraz pozostałych parametrów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11 dalej RMZ)".

Do pobrania:

1. Rozeznanie rynku

2. Formularz ofertowy

3. Opis zamówienia

4. Projekt umowy

5. Zawiadomienie o wyborze oferty