Ogłoszenie Wójta Gminy Milejów o zasadach wykonywania zadań przez Urząd Gminy od 25 maja 2020 r.

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) zawiadamiam, że od dnia 25 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy Milejów przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych:

1. Przed wizytą w Urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 817572005 , 817572026 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.

2. W sprawach obywatelskich i ewidencji ludności tel. 817572144  w. 22, 13

W przypadku przebywania na terenie Urzędu Gminy klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

3. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

Urząd Gminy w Milejowie
ul. Partyzancka 13 A , 21-020 Milejów

Wójt Gminy
Tomasz Suryś