OGŁOSZENIE - Targowisko "Mój Rynek"

W nawiązaniu do poprzednich informacji dotyczących zasad handlu ustalonych na nowym targowisku "Mój Rynek" informuję, co następuje:

 

- Od dnia 2 maja 2020 r. tj. od najbliższej soboty dopuszcza się warunkowo handel asortymentami nierolniczymi w miejscach wskazanych na załączniku graficznym.

 

- Jednocześnie zobowiązuje się handlujących do stosowania się do poleceń służb porządkowych i policji, w szczególności w zakresie zajmowania miejsc i zapewnienia przejezdności dróg i ulic.

 

Przypominam o obowiązku stosowania się przez handlujących i kupujących do przepisów związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

 

Informuję ponadto, że tymczasowa organizacja targowiska obowiązuje do czasu przebudowy ul. Klarowskiej i ul. Fabrycznej.

 

Wójt Gminy

Tomasz Suryś

 

Do pobrania załącznik graficzny.

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 27 kwietnia br. Urząd Gminy Milejów powraca do stałych godzin pracy

Z uwagi na sytuację w dalszym ciągu nie prowadzimy osobistej obsługi interesantów

Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów, o którym mowa w § 1, nie dotyczy spraw:
1) sporządzenia aktu zgonu;
2) zgłoszenia urodzenia dziecka;
3) wydania dowodu osobistego.

Ogłoszenie

Informuję, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Milejów zostaje częściowo otwarte targowisko „Mój Rynek” znajdujące się w Milejowie-Osadzie przy ul. Klarowskiej i ul. Fabrycznej.

Targowisko będzie czynne od dnia 25 kwietnia 2020 r. w soboty w godzinach od 6.00 do 12.00.

Tymczasowo, dopuszcza się do handlu wyłącznie:
• płody rolne (warzywa, owoce, kwiaty itp.);
• artykuły do produkcji rolnej;
• asortyment związany z obsługą rolnictwa;
• artykuły żywnościowe z wyłączeniem pieczywa.

Odpowiedzialnym za porządek przy stoisku jest sprzedawca, on pakuje i podaje towar z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Sprzedawca dba o:
­ zachowanie minimum 2 metrowych odstępów pomiędzy kupującymi;
­ zabezpieczenie dla klientów środków dezynfekcyjnych, a dla siebie środków ochrony osobistej w postaci: maseczki na twarz, rękawiczek.

Mając na uwadze zasady bezpieczeństwa sanitarnego i zalecenia powszechnie obowiązujące w tym względzie prosimy wszystkich Państwa o wykazanie szczególnej ostrożności w czasie sprzedaży.

Zwracamy uwagę kupującym na zachowanie bezpiecznej odległości między sobą.

W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa na targowisku, handel zostanie wstrzymany.

O dopuszczaniu do handlu kolejnych asortymentów będziemy informowali.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/115/20 Rady Gminy Milejów z dnia 24.04.2020 r. sprzedający zostają czasowo zwolnieni z opłaty targowej.

Jednocześnie informuję, że dotychczasowe targowisko zlokalizowane wzdłuż ul. Niepodległości pozostaje nadal zamknięte.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łęcznej uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem podanym poniżej dostępne są informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Link do ww. informacji:
https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/