Społeczna lodówka już dostępna w Milejowie

Gmina Milejów właśnie dołączyła do grona miejscowości, w których funkcjonują tzw. społeczne lodówki.
Dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie z Fundacją „Weź Pomóż” społeczna lodówka stanęła w budynku Urzędu Gminy w Milejowie. Korzystać może z niej każdy. Potrzebujący znajdą w niej coś do jedzenia, a mieszkańcy, którzy mają za dużo produktów spożywczych, mogą je w tym miejscu zostawiać, zamiast wyrzucać.
Marnowanie żywności to problem, który dotyka nas wszystkich. Kupujemy o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie skonsumować. Idea społecznej lodówki jest bardzo prosta. Chodzi o dzielenie się nadwyżką zdatnego do spożycia jedzenia, które w innych okolicznościach poszłoby do kosza. W efekcie jednocześnie unikamy marnowania żywności i pomagamy osobom będącym w potrzebie. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy potrzebujący mieszkańcy naszej gminy, a szczególnie mieszkający w odległych miejscowościach będą mogli dotrzeć do społecznej lodówki w UG w Milejowie. Dlatego pracownicy socjalni tut. Ośrodka mając rozeznanie w swoim rejonie działania będą dostarczać żywność ze społecznej lodówki do najbardziej potrzebujących mieszkańców.
Społeczna lodówka stanęła w budynku Urzędu Gminy w Milejowie. Odbiór oraz przynoszenie produktów będzie możliwe w godzinach funkcjonowania Urzędu. W poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godziny 7:00 do 15:00, a we wtorki w godzinach 8:00-16:00. Miejsce to na co dzień nadzorować będą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie.
Wierzymy, że mieszkańcy gm. Milejów, a także lokalni właściciele sklepów, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorcy aktywnie włączą się w akcję i lodówka nigdy nie będzie stała pusta. I każdy, kto będzie potrzebował żywności, będzie mógł z tej żywności skorzystać. Aby lodówka służyła mieszkańcom jak najlepiej i jak najdłużej, prosimy stosować się do regulaminu umieszczonego przy lodówce.
Serdecznie dziękujemy anonimowej mieszkance Milejowa za przekazanie lodówki na ten szczytny cel oraz Panu Dariuszowi Staniak producentowi elementów reklamowych KOMBIGRAF w Zofiówce za profesjonalne i bezpłatne oklejenie lodówki.
Ważna informacja - każdy kto korzysta z lodówki społecznej robi to na własną odpowiedzialność.

Czytaj więcej...

Narodowy Spis Powszechny - komunikat Gminnego Komisarza Spisowego

nsp 300x600px

 

Wójt Gminy Milejów jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w dniach od 27 września 2021 do 30 września 2021 roku (poniedziałek – czwartek) w godzinach 9:00 – 15:00, osoby które nie dokonały jeszcze spisu w ramach powszechnego spisu ludności i mieszkań 2021, będą mogły zrealizować ten obowiązek w budynku Urzędu Gminy w Milejowie ( na parterze).

Zapraszamy serdecznie w godzinach od 9.00 do 15:00.

XXXV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 24 września 2021 roku – piątek – o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski