Informacja o terminie konsultacji

W związku z ogłoszeniem konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. "Zielone Zagłębie ..." informujemy, że odbędą się one w Urzędzie Gminy Milejów w dniu 15 listopada 2021 r. od godziny 10.00 z udziałem Konsultanta.

Ogłoszenie - dzień wolny od pracy

Dzień 12 listopada 2021 roku / piątek / jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Milejów .

W związku z Zarządzeniem Nr 133 Wójta Gminy Milejów z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Milejów.
- uprzejmie informuję, że dzień 12 listopada 2021 roku /piątek/ jest dniem wolnym od pracy.

W sprawach zgłoszenia zgonu w USC proszę dzwonić pod nr telefonu 663 499 067 .

Program Granty PPGR

W związku z otrzymanym pismem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które potwierdza, iż na terenie Gminy Milejów funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (PPGR) Wójt Gminy Milejów informuje o przystąpieniu do Programu Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

- Deklaracja udziału w programie

- Załącznik nr 7 wzór oświadczenia

- Załącznik nr 8 wzór oświadczenia

- Zał. 4 Klauzula informacyjna RODO

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PPGR należy złożyć do dnia 04.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów.

Obsługa Interesantów w zakresie dowodów osobistych

W PIĄTEK (5 LISTOPADA) OBSŁUGA INTERESANTÓW W ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH DO GODZ. 12.00.

Od 7 listopada zostaną wdrożone nowe rozwiązania techniczne pozwalające na wydawanie dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną, tj. odciski palców. Ze względu na konieczność wdrożenia nowego systemu, w piątek (5 listopada) obsługa interesantów Urzędu Gminy Milejów w zakresie dowodów osobistych będzie możliwa do godz. 12.00.

W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej), będzie też kilka innych dostrzegalnych zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

Przypominamy również, że w związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych – od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w Urzędzie.

Po wprowadzeniu nowych dokumentów – składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

Dobrymi wiadomościami zawsze warto się dzielić

W ramach programu „Polski Ład” Gmina Milejów wnioskowała i otrzymała zapewnienie o dofinansowaniu dwóch projektów:

„Modernizacja obiektu sportowego TUR Milejów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i oświetleniową”
Planowana wartość inwestycji: 7 000 000 zł
Wysokość dofinansowania: 6 300 000 zł

„Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Milejów poprzez przebudowę ciągów dróg gminnych i wewnętrznych”
Planowana wartość inwestycji: 5.200.000 zł
Wysokość dofinansowania: 4 940 000 zł.

Bardzo się cieszymy i wierzymy, że inwestycje znacząco wpłyną na poprawę wizerunku i podniesie standardów naszej gminy.
O wszelkich kolejnych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

2021 10 27 3

2021 10 27 2

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. "Zielone Zagłębie ..."

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. "Zielone Zagłębie - Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rozwoju Gminy Milejów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku"

Do pobrania:

- Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

- Zarządzenie Wójta Gminy Milejów Nr 131 z dnia 22.10.2021 r.

- Diagnoza stanu wyjściowego obszaru współpracy ponadlokalnej: Zielone Zagłębie

- Program rozwoju Gminy Milejów na lata 2021-2030

- Zielone Zagłębie - Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030