NSP 2021 - Komunikat Gminnego Komisarza Spisowego

Wójt Gminy Milejów jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że dnia 19 września 2021 w niedzielę podczas masowej imprezy „ Milejowskiego Koncentratu Smaków”, mieszkańcy gminy Milejów, którzy nie dokonali jeszcze spisu w ramach powszechnego spisu ludności i mieszkań 2021, będą mogli zrealizować ten obowiązek na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie w godzinach od 15.00 do 18.00. Będzie tam można spisać się u gminnego rachmistrza.

NSP 2021 - Komunikat Gminnego Komisarza Spisowego

Wójt Gminy Milejów jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że dnia 12 września 2021 w najbliższą niedzielę podczas masowej imprezy "IV Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych", mieszkańcy gminy Milejów, którzy nie dokonali jeszcze spisu w ramach powszechnego spisu ludności i mieszkań 2021, będą mogli zrealizować ten obowiązek na terenie stadionu sportowego w Milejowie-Osadzie przy ulicy Sportowej 1 /w godzinach od 11.00 do 18.00/. Będzie tam można spisać się u gminnego rachmistrza. Zapraszamy serdecznie w godzinach od 11.00 do 18.00 na stadion.

O świadczeniu 300+ w Milejowie

„Dobry Start 300+” to dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla ucznia. W złożeniu wniosku o to świadczenie pomoże rodzicom pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który 9 września będzie dyżurował w Milejowie.
Dyżur odbędzie się w placówce Poczty Polskiej przy ul. Partyzanckiej 13, w godzinach 10:00-13:00. Rodzice i opiekunowie uczniów będą mogli zarejestrować na miejscu konto w Platformie Usług Elektronicznych ZUS, otrzymają też pomoc w złożeniu elektronicznego wniosku o „Dobry Start 300+”.
Na spotkanie trzeba zabrać ze sobą dowód tożsamości. Do rejestracji konta w PUE ZUS i złożenia wniosku o 300+ potrzebny będzie adres e-mail, numer telefonu komórkowego i numer rachunku bankowego.
Jeszcze przed końcem wakacji ZUS wypłacił rodzicom i opiekunom z powiatu łęczyńskiego świadczenia „Dobry Start” na prawie 5,4 tys. dzieci. Łączna kwota wypłat przekroczyła 1,6 mln zł.
Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł na każdego ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Wnioski można składać do końca listopada przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub rządowy portal Emp@tia.
Informacje o bieżących dyżurach ZUS znajdują się na www.zus.pl w zakładce o „Dobrym Starcie”.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” – III EDYCJA

Spisowa krzyzowka jezykowa NSP2021 Grafika

 

Przeczytaj wskazówki (clues), uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło (password).
Wykorzystaj do tego słowa w języku angielskim związane z zagadnieniami objętymi NSP 2021.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” – III EDYCJA

Spisowa wyszukiwanka jezykowa NSP2021 Grafika

 

Znajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół średnich - II edycja wrzesień 2021

NSP test dla uczniow szkol srednich II edycja

 

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

Uwaga!

W przypadku osób które nie ukończyły 16 roku życia – należy dostarczyć Organizatorowi na adres e-mail m.rosolowska@stat.gov.pl kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej).

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/2DYKSyyRr7wiMTeJ8

2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczeń może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

4. Uczeń musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę szkoły, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 30 września 2021 r. Po tym terminie formularz Google będzie nieaktywny.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10 - pendrive i głośnik bluetooth

Organizator wyłoni 10 zwycięzców (uczniów) Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Oświadczenie - załącznik nr 1 do regulaminu

Więcej: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-srednia/

Program "Profilaktyka 40 PLUS"

40pl

 

Informujemy o bezpłatnym programie „Profilaktyka 40 PLUS”. Program jest skierowany do każdego Polaka, który ukończył 40-sty rok życia. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu „Profilaktyka 40 PLUS”, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Aby skorzystać z badań należy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwonić na infolinię Domowej Opieki Medycznej (DOM) nr tel. 22 735 39 53.