Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Link do ogłoszenia: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-rdpp-wl/

 

Konferencja LUBELSKIE 2019

Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konferencji informacyjno-szkoleniowej LUBELSKIE 2019. Celem konferencji jest zaktywizowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa lubelskiego, w szczególności w małych miastach i na terenach wiejskich do upowszechniania sportu.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 11 października 2019 r. w godz. 10.00 – 15.30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ulicy Artura Grottgera 2 w sali S7.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez imienne zgłoszenie swoich przedstawicieli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2019 r. na adres e-mail: anna.placha@lubelskie.pl lub pod nr. tel.: (81) 44-16-718 w godz. 7.30 -15.30.

Do pobrania program konferencji.