Zapytanie cenowe na usługę opracowania projektowego: Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz sprawowania nadzoru autorskiego

AKTUALIZACJA:

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów
NIP 713-10-46-041, REGON 430585625
Zn. ZP/ZC-POŚ-II/2016

Milejów, dnia 2016-03-30

Otrzymują Wykonawcy wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)
Strona internetowa www.milejow.pl
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

ZAPYTANIE CENOWE

- postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 €

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE CENOWE na usługę transportu 1 000 ton tłucznia i 1000 ton niesortu odzyskanego z modernizacji linii kolejowej, składowanego w Jaszczowie przy stacji PKP na drogi gminne i dojazdowe zarządzane i zlokalizowane na terenie Gminy Milejów

Aktualizacja – 29.03.2016 r.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
Reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów
Znak: D.271.ZC-UTKK.2016.S.C.

Milejów, dnia 2016-03-21

Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)
Strona internetowa Zamawiającego
Tablica ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów NIP 713-178-39-92 REGON 000545774 zaprasza do złożenia ofert na usługę : transportu 1 000 ton tłucznia i 1000 ton niesortu odzyskanego z modernizacji linii kolejowej, składowanego w Jaszczowie przy stacji PKP na drogi gminne i dojazdowe zarządzane i zlokalizowane na terenie Gminy Milejów.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE CENOWE - Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla wydzielonego oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie Gminy Milejów

AKTUALIZACJA:

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

Znak: D.271.ZC-AEEWOD.2016.S.C.

Milejów, dnia 2016-02-10

www.milejow.pl
tablica ogłoszeń UG
(nazwa i adres wykonawcy/
i/lub miejsce publikacji)

ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE
(zamówienie o wartości szacunkowej o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe ? Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej w celu poprawy efektywności energetycznej termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej ? budynku Urzędu Gminy Milejów

Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

Znak: D.271.ZC-PEEBUG.2016.S.C.

Milejów, dnia 2016-02-01

www.milejow.pl
tablica ogłoszeń UG
(nazwa i adres wykonawcy/
i/lub miejsce publikacji)

ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE
(zamówienie o wartości szacunkowej o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

1. Zamawiający:

Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-20 Milejów
NIP 713-178-39-92 REGON 000545774
reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania:
dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej w celu poprawy efektywności energetycznej termomodernizacji modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy Milejów.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe ? Ocena stanu technicznego komina żelbetowego H=80m usytuowanego na działce nr 540/14 położonej w msc. Milejów-Osada gm. Milejów

Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
Reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

Znak: D.271.ZC-ostk.2016.S.C.

Milejów, dnia 2016-02-01

Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)
Strona internetowa Zamawiającego
Tablica ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:

Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
NIP 713-178-39-92 REGON 000545774
zaprasza do złożenia ofert na usługę :
oceny stanu technicznego komina żelbetowego H=80m usytuowanego na działce nr położonej w msc. 540/14 Milejów-Osada gm. Milejów.

Czytaj więcej...