ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - D.271.PEE.OSPB.2017.S.C

Informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego REGULAMIN w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wybrano ofertę na realizację usługi: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-TECHNICZNYCH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TERMOMODERNIZACJI MODERNIZACJI I REMONTU KAPITALNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDYNEK OSP W BIAŁCE.

Do pobrania treść zawiadomienia.

Zapytanie ofertowe - D.271.NI.W1.PROW.2017.S.C.

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę - Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla operacji/zadania inwestycyjnego: Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Łańcuchów, Maryniów, Ostrówek - Kolonia,
Wólka Bielecka, Zgniła Struga, Jaszczów, Klarów, Łysołaje, Wólka Łańcuchowska.

Dokumenty do pobrania:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz oferty

- Projekt umowy

- Wykaz osób

Zawiadomienie o wyborze oferty - D.271.PEESPB.2017.S.C.

Zamawiający:
Gmina Milejów
21-020 Milejów
Ul. Partyzancka 13a

Znak: D.271.PEESPB.2017.S.C

Milejów, dnia 2017-07-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
Informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego REGULAMIN w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, na usługę opracowania dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej w celu poprawy efektywności energetycznej termomodernizacji modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynku Szkoły Podstawowej w Białce.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty - D.271.PEEZSJ.2017.S.C.

Zamawiający:
Gmina Milejów
21-020 Milejów
Ul. Partyzancka 13a

Znak: D.271.PEEZSJ.2017.S.C

Milejów, dnia 2017-07-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów
Informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego REGULAMIN w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, na usługę opracowania dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej w celu poprawy efektywności energetycznej termomodernizacji modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jaszczowie.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - D.271.PEESPC.2017.S.C

Zamawiający:
Gmina Milejów 21-020 Milejów, ul. Partyzancka 13a

Znak: D.271.PEESPC.2017.S.C

Milejów, dnia 2017-07-03

ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE
(postępowanie prowadzone stosownie do obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu w
sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Milejów)

 

1. Zamawiający: Gmina Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę: "REMONT I TERMOMODENIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSC. CYGANKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-TECHNICZNYCH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TERMOMODERNIZACJI MODERNIZACJI I REMONTU KAPITALNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ".

Czytaj więcej...