Zapytanie cenowe - opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego Budowy drogi gminnej nr 105346L w msc. Jaszczów-Kolonia gm. Milejów

Zamawiający:
Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów
Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów

Znak: D.271.ZC-PBW.dr.JK105346L.2017.S.C.

Milejów, dnia 2017-02-24
Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę :
Wykonanie dokumentacji - Budowa drogi gminnej nr 105346L w msc. Jaszczów-Kolonia.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego Budowy drogi gminnej nr 105346L w msc. Jaszczów-Kolonia gm. Milejów zgodnie z Opisem Istotnych Warunków Zamówienia (OIWZ) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - Opracowanie Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 105335L Górne i nr 105337L Kajetanówka gm. Milejów

Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
Reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

Znak: D.271.ZC-PBW.dr.G105335L.K105337L.2017.S.C.

Milejów, dnia 2017-02-14

Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę: Opracowanie Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 105335L Górne i nr 105337L Kajetanówka gm. Milejów.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 105335L Górne i nr 105337L Kajetanówka gm. Milejów zgodnie z Opisem Istotnych Warunków Zamówienia (OIWZ) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - Zn. ZP/ZC-uws.2017

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23, 21–020 Milejów
Zn. ZP/ZC-uws.2017

Milejów, dnia 2016-12-27

Otrzymują Wykonawcy wg wykazu
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Strona internetowa www.milejow.pl

ZAPYTANIE CENOWE
prowadzone w oparciu o wewnętrzne procedury udzielania w Spółce Wodno - Ściekowej w Milejowie
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro

1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21–020 Milejów NIP 713-10-46-041 REGON 430585625
zaprasza do złożenia ofert na usługę :
świadczenie usług przy użyciu koparko-spycharko-ładowarki na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Milejowie i pompowni ścieków P0, P10,P11, P12 i P13 oraz położonych i przynależnych do zlewni w/w pompowni studni, studzienek i sieci kanalizacyjnych w
przypadku doraźnych potrzeb Zamawiającego jak również wystąpienia awarii i innych zdarzeń nieprzewidzianych w ilości około 100 godz. pracy w ciągu roku 2017.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - D.271.ZC-eks.2016.S.C.

Zamawiający:
Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów
Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów

Znak: D.271.ZC-eks.2016.S.C.

Milejów, dnia 2016-12-23
Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, NIP 713-178-39-92, REGON 000545774
zaprasza do złożenia ofert na usługi:

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - Zn. ZP/ZC-uk.2017

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów
Zn. ZP/ZC-uk.2017

Milejów, dnia 2016-12-23
Otrzymują Wykonawcy wg wykazu

ZAPYTANIE CENOWE
prowadzone w oparciu o wewnętrzne procedury udzielania w Spółce Wodno - Ściekowej w Milejowie
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro

1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów NIP 713-10-46-041 REGON 430585625
zaprasza do złożenia ofert na usługi :

Czytaj więcej...